معنی و ترجمه کلمه gas liquefaction به فارسی gas liquefaction یعنی چه

gas liquefaction


علوم مهندسى : گدازش گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها