معنی و ترجمه کلمه gas manifold به فارسی gas manifold یعنی چه

gas manifold


شيمى : چند راهه گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها