معنی و ترجمه کلمه gas mask canister به فارسی gas mask canister یعنی چه

gas mask canister


علوم مهندسى : صافى گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها