معنی و ترجمه کلمه gas oil به فارسی gas oil یعنی چه

gas oil


گازوئيل ،نفت گاز
شيمى : گازوييل
علوم هوايى : گازوئيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها