معنی و ترجمه کلمه gas port به فارسی gas port یعنی چه

gas port


محفظه عبور گاز،ميله تنظيم گاز
علوم نظامى : لوله عبور گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها