معنی و ترجمه کلمه gas pump به فارسی gas pump یعنی چه

gas pump


پمپ بنزين
علوم مهندسى : تلمبه بنزين

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها