معنی و ترجمه کلمه gas saving به فارسی gas saving یعنی چه

gas saving


علوم مهندسى : صرفه جويى در مصرف بنزين

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها