معنی و ترجمه کلمه gas sentinel به فارسی gas sentinel یعنی چه

gas sentinel


علوم نظامى : مامور اطلاع بافراد هنگام حمله با گاز جنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها