معنی و ترجمه کلمه gas synthesis به فارسی gas synthesis یعنی چه

gas synthesis


علوم مهندسى : ترکيب مصنوعى بنزين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها