معنی و ترجمه کلمه gas turbine به فارسی gas turbine یعنی چه

gas turbine


علوم هوايى : توربين گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها