معنی و ترجمه کلمه gas-bag به فارسی gas-bag یعنی چه

gas-bag


کيسه گاز( دار)،ياوه سرا،هرزه گو،بالون ،(درهواپيما )گازدان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها