معنی و ترجمه کلمه gas-fittings به فارسی gas-fittings یعنی چه

gas-fittings


اثاثيه گاز،اسبابى که براى گرم کردن ياروشن کردن جايى باگازبکا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها