معنی و ترجمه کلمه gas-pipe به فارسی gas-pipe یعنی چه

gas-pipe


لوله چراغ گاز،مجراى گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها