معنی و ترجمه کلمه gas-tight به فارسی gas-tight یعنی چه

gas-tight


مانع خروج گاز
شيمى : گاز بندى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها