معنی و ترجمه کلمه gas به فارسی gas یعنی چه

gas


بخار،(امر ).بنزين ،گازمعده ،گازدار کردن ،باگاز خفه کردن ،اتومبيل رابنزين زدن
علوم مهندسى : گاز
معمارى : گاز
قانون ـ فقه : اعدام با گاز
شيمى : گاز
نجوم : گاز
ورزش : ناپديد شدن موج سوار زير اب
علوم هوايى : گاز
علوم نظامى : بخار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها