معنی و ترجمه کلمه gaseous electronics به فارسی gaseous electronics یعنی چه

gaseous electronics


علوم هوايى : الکترونيک گازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها