معنی و ترجمه کلمه gash به فارسی gash یعنی چه

gash


بريدگى ،جاى زخم در صورت ،الت تناسلى زن ،مقاربت جنسى ،توخالى ،لاف ،بد منظر،زشت ،زيرک ،خوش لباس ،زخم زدن ،بريدن ،شکافدارکردن ،پرحرفى کردن
علوم مهندسى : شکاف دار کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها