معنی و ترجمه کلمه gasification به فارسی gasification یعنی چه

gasification


تبديل کردن بگاز
علوم مهندسى : تبخير شدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها