معنی و ترجمه کلمه gasify به فارسی gasify یعنی چه

gasify


بصورت گاز دراوردن ،تبديل به گاز کردن ،بخارکردن ،تبديل بگاز يا بخار شدن
علوم مهندسى : تبخير شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها