معنی و ترجمه کلمه gasp out life به فارسی gasp out life یعنی چه

gasp out life


جان دادن
قانون ـ فقه : مردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها