معنی و ترجمه کلمه gaspingly به فارسی gaspingly یعنی چه

gaspingly


نفس زنان ،ارزوکنان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها