معنی و ترجمه کلمه gasrtal به فارسی gasrtal یعنی چه

gasrtal


)gastric(شکمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها