معنی و ترجمه کلمه gassy tube به فارسی gassy tube یعنی چه

gassy tube


الکترونيک : لامپ نرم

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها