معنی و ترجمه کلمه gastight به فارسی gastight یعنی چه

gastight


غير قابل نفوذ در مقابل گاز،عايق گاز
علوم دريايى : گازناپذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها