معنی و ترجمه کلمه gastraea به فارسی gastraea یعنی چه

gastraea


)gastrula()gastrea(رويان کيسه اى شکل ابتدايى که از دو قشر سلول تشکيل يافته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها