معنی و ترجمه کلمه gastralgia به فارسی gastralgia یعنی چه

gastralgia


دلدرد،دردعصبى درمعده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها