معنی و ترجمه کلمه gastric fever به فارسی gastric fever یعنی چه

gastric fever


تب معده اى ياروده اى ،حماى معده ،حصبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها