معنی و ترجمه کلمه gastric juice به فارسی gastric juice یعنی چه

gastric juice


شيره معده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها