معنی و ترجمه کلمه gastric ulcer به فارسی gastric ulcer یعنی چه

gastric ulcer


(طب )زخم معده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها