معنی و ترجمه کلمه gastriloquy به فارسی gastriloquy یعنی چه

gastriloquy


تکلم بطنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها