معنی و ترجمه کلمه gastrointestinal به فارسی gastrointestinal یعنی چه

gastrointestinal


مربوط به معده و روده ،معدى و روده اى
روانشناسى : معدى روده اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها