معنی و ترجمه کلمه gastronomy به فارسی gastronomy یعنی چه

gastronomy


علم اغذيه لذيذه ،خوش گذرانى ،پر خورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها