معنی و ترجمه کلمه gastroptosis به فارسی gastroptosis یعنی چه

gastroptosis


پايين افتادن معده ،سقوط معده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها