معنی و ترجمه کلمه gastrotomy به فارسی gastrotomy یعنی چه

gastrotomy


روانشناسى : شکم پاره کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها