معنی و ترجمه کلمه gastrovascular به فارسی gastrovascular یعنی چه

gastrovascular


(ج.ش ).داراى فعاليت در معده ورگها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها