معنی و ترجمه کلمه gastrula به فارسی gastrula یعنی چه

gastrula


شکمک ،(ج.ش ).مرحله رويانى اوليه پس از بلاستولا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها