معنی و ترجمه کلمه gate به فارسی gate یعنی چه

gate


گيت ،دروازه شروع اسکى ،فرمان پرواز هواپيما با حداکثر سرعت در درگيرى هوايى ،دريچه تنظيم اب در مخزن سد،دروازه ،در بزرگ ،مدخل ،دريجه سد،وسايل ورود،وروديه
علوم مهندسى : راه تغذيه لشعلث
کامپيوتر : مدخل
عمران : دروازه
مع مارى : دريچه
ورزش : قسمت فنرى قلاب کوهنوردى
علوم هوايى : محل سوار شدن مسافرين هواپيما در فرودگاه
علوم نظامى : فرمان استفاده از موشک و راکت در جنگ هوايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها