معنی و ترجمه کلمه gateage به فارسی gateage یعنی چه

gateage


(استعمال ) دريچه يابندبراى جلوگيرى ازاب ،مساحت دهانه هاى يک سد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها