معنی و ترجمه کلمه gates opening indicator به فارسی gates opening indicator یعنی چه

gates opening indicator


عمران : شاخص باز شدن دريچه ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها