معنی و ترجمه کلمه gathering pit به فارسی gathering pit یعنی چه

gathering pit


معمارى : گودال جمع اورى فاضلاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها