معنی و ترجمه کلمه gauaaian distribution به فارسی gauaaian distribution یعنی چه

gauaaian distribution


شيمى : توزيع گوسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها