معنی و ترجمه کلمه gauge=gage به فارسی gauge=gage یعنی چه

gauge=gage


مدرج کردن ،اندازه کردن ،اشل ،پيمانه ،اندازه ،درجه
معمارى : شابلن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها