معنی و ترجمه کلمه gauge به فارسی gauge یعنی چه

gauge


سنجيدن ،نمونه ،گيج ،درجه ،مقياس ،معيار،ضخامت ورق فلزى يا قطر سيم و غيره ،پيمانه کردن ،ازمايش کردن ،اندازه گير،اندازه گرفتن
علوم مهندسى : معيار
عمران : اشل اندازه گير
شيمى : اندازه گير
ورزش : اندازه تفنگ
ع لوم هوايى : سنج
علوم نظامى : عقربه نشان دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها