معنی و ترجمه کلمه gaugeable به فارسی gaugeable یعنی چه

gaugeable


سنجيدنى
معمارى : پيمايش پذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها