معنی و ترجمه کلمه gauging station به فارسی gauging station یعنی چه

gauging station


عمران : ايستگاه اندازه گيرى سرعت و عمق اب در کانال يا رودخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها