معنی و ترجمه کلمه gauging به فارسی gauging یعنی چه

gauging


معمارى : اندازه گيرى
علوم هوايى : اندازه گيرى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها