معنی و ترجمه کلمه gaussian curve به فارسی gaussian curve یعنی چه

gaussian curve


منحنى گاوس
روانشناسى : منحنى بهنجار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها