معنی و ترجمه کلمه gaussian distribution به فارسی gaussian distribution یعنی چه

gaussian distribution


عمران : توزيع نرمال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها