معنی و ترجمه کلمه gavote به فارسی gavote یعنی چه

gavote


)gavotte(نوعى رقص سريع فرانسوى ،موسيقى اين رقص ،تندرقصيدن ،بابک فوق رقصيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها