معنی و ترجمه کلمه gawk به فارسی gawk یعنی چه

gawk


بى خيال نگاه کردن ،احمقانه نگاه کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها